Շիրակ Վայն(ՎիԷյջԹի ՍՊԸ) գինու գործարանը հիմնադրվել է 2009 թվականին Շիրակի մարզ գյուղ Շիրակավանում ի դեպ Շիրակի մարզի միակ գինու գործարանն է:

Գործարանը մթերում է հիմնականում հայկական տեսակի խաղողներ որոնցից են Ներկենի,Արենի,Մեղրաբույր,Կանգուն, տեսակները:Հիմնականում մթերումը կատարվում է գործարանին պատկանող 20 հեկտար խաղողի այգուց որում աոկա են վերը նշված խաղողի տեսակները:

2010թ ից Շիրակ Վայնը ներկայացել է իր սպառողին Կումայրի անվանումով գինիներ որի հիմնական նպատակն է սպաոողին ներկայացնել միայն բնական հումքով ստացված արտադրանք:

Շիրակ Վայնի կարգաղոսն է «Կումայրի մի կում իսկական գինուց»