5ԳԻՆՈՒ ՏԵՍԱԿԸ. ԿԱՐՄԻՐ   ԱՆԱՊԱԿ

ԽԱՂՈՂԻ ՏԵՍԱԿԸ. ԱՐԵՆԻ,                  

ԷԹԻԼ ՍՊԻՐՏԻ ՉԱՓԱԲԱԺԻՆԸ 12 %