4ԳԻՆՈՒ ՏԵՍԱԿԸ. ԿԱՐՄԻՐ  ԱՆԱՊԱԿ

ԽԱՂՈՂԻ ՏԵՍԱԿԸ. ՄԵՂՐԱԲՈՒՅՐ,       

ԷԹԻԼ ՍՊԻՐՏԻ ՉԱՓԱԲԱԺԻՆԸ 12 %