2ԳԻՆՈՒ ՏԵՍԱԿԸ. ԿԱՐՄԻՐ ԱՆԱՊԱԿ,

ԽԱՂՈՂԻ ՏԵՍԱԿԸ.  ՆԵՐԿԵՆԻ,             

ԷԹԻԼ ՍՊԻՐՏԻ ՉԱՓԱԲԱԺԻՆԸ 12 %