0ԳԻՆՈՒ ՏԵՍԱԿԸ. ՍՊԻՏԱԿ  ԱՆԱՊԱԿ

ԽԱՂՈՂԻ ՏԵՍԱԿԸ.  ԿԱՆԳՈՒՆ,            

ԷԹԻԼ ՍՊԻՐՏԻ ՉԱՓԱԲԱԺԻՆԸ 12 %